IEEE 802.15.4

     Giriş     IEEE 802 working group, yerel alan ağları (LAN) ve metropolitan alan ağları (MAN) için standartlar geliştirmekten sorumludur. IEEE 802 tarafından geliştirilen protokoller ve standartlar, Open Systems Interconnection(açık sistem arabağlaşımı) modelinin (OSI modeli) fiziksel(physical) ve veri bağlantı(data-link) katmanı ile ilgilidir. OSI modeli bir network frame’inin yedi mantıksal katmanını tanımlar ve International... » read more